Отчеты об исполнении бюджета 2016 год

Отчеты об исполнении бюджета 2016 год (1 квартал) — postanovlenie-ob-ispolnenii-byudzheta-za-1-kvartal-2015  , ispolnenie

 

 

Отчеты об исполнении бюджета 2016 год  (1 полугодие) — postanovlenie-ob-ispolnenii-byudzheta-za-1-polugodie-2016  , ispolnenie